mūs vieno futbols.

Biedrības ”Mini-pitch”

galvenie mērķi

PASĀKUMI

Dažāda līmeņa sporta sacensību un pasākumu organizēšana un popularizēšana.

FUTBOLS

Futbola, it īpaši iekštelpu futbola mini-pitch konceptā, kā sporta veida attīstīšana un popularizēšana.

SPORTS

Futbola lomas popularizēšana veselīga dzīvesveida kontekstā.

INFRASTRUKTŪRA

Futbola pieejamības sekmēšana. 
Laukumu un bāžu attīstīšana un modernizācija.